Her er personalet i børnehuset:

I Børnehuset har vi hjertevarme og plads til den frie
leg som vi værdsætter højt. Plads til at udvikle sig
som individ, plads til fællesskab bestående af både
børn, ansatte og forældre. Plads til at lære, grine,
synge, danse, tumle, hygge sig, lege i naturen, til at
græde og blive hjulpet op igen. Kort og godt: plads
til at blive menneske.