Velkommen til Vuggestuen

Vi glæder os til at lære dig og din familie at kende og håber, at I vil få nogle helt fantastiske år her sammen med og i Sundby Børnehus. Måske er det første gang jeres barn skal starte i daginstitution, det er derfor vigtigt for os, at I føler jer velkommen.

I er altid velkommen til at besøge os inden I starter op og/eller komme forbi når vi har åben vuggestue den første onsdag i hver måned fra kl. 9.00 – 11.00.

I vil få udleveret en mappe, som bla. indeholder en oplysningsseddel, som I skal aflevere inden opstart. Derudover skal I indsætte fotos af den nærmeste familie. Vi vil så i vuggestuetiden indsætte mange flere billeder, og mappen vil følge barnet over i Børnehaven.

For at give jeres barn en så blid start som muligt, ser vi gerne at én af jer er sammen med barnet i vuggestuen de første dage, og at I lægger ud med korte dage.

Hvad skal I huske at tage med:

Ekstra skiftetøj: undertøj, strømper, bukser, bluse….

Udendørs tøj efter årstiden: flyverdragter, termotøj, regntøj, huer og vanter.

Sovetøj efter årstiden: sovedragt/trøje, hue og vanter.

Hvis barnet har et krammedyr, en sutteklud, en sut (navn på), må det gerne medbringes.

Hvis barnet får sutteflaske, medbring selv flaske og modermælkserstatning.

På solrige sommerdage: Husk at tage en kasket, bøllehat eller lignende med, og at smøre barnet ind i solcreme om morgenen. Vi smører ind igen om eftermiddagen.

Husk navn i tøj og sko!

Hvad er der allerede i vuggestuen:

Mad, mælk, bleer, barnevogne, sengetøj, diverse numsecremer og solcreme.

Bringe/hente:                                           

Bringe og hente stunder er nogle vigtige tidspunkter for barnet, forældre og personale.

Det vil være rart, hvis I informerer os, hvis der er sket nogle ting, som kan have indflydelse på barnets hverdag i vuggestuen.

På skabet hænger der et afkrydsningsskema, hvor I bedes skrive tidspunktet for afhentning.

Syge børn

Vi modtager ikke syge børn i vuggestuen. Det er ofte et vurderingsspørgsmål, hvornår et barn betragtes som syg. I vuggestuen mener vi, at barnet skal kunne følg vuggestuensrytme både ude og inde. Desuden smitter børnene let hinanden, da de leger med det samme legetøj, og i det hele taget er i nær kontakt med hinanden. Det er ikke så rart at være sammen med mange mennesker, når man er sløj. Specielt ikke, når man ikke kan få dem til at tage hensyn. De driller, tager ens legetøj og når man er lidt pirrelig, og måske hellere vil have fred og ro – ja så er den dag bare ikke rar længere.

Vi ved godt, at I som forældre ofte er pressede, når der er perioder med meget sygdom, men vi beder jer alligevel om at tage hensyn til ovenstående.

Mange gange kan en ekstra dag hjemme styrke immunforsvaret.

Gennem det kendskab vi har til jeres børn i dagligdagen, vil vi ofte kunne skelne mellem træthed, en dårlig dag eller lignende, og om barnet er sygt. I kan imidlertid komme ud for, at I bliver kontaktet af os, fordi vi mener, at jeres barn er for dårlig til at være hos os, og når I kommer hjem, er der ikke spor i vejen. Den situation kan vi desværre ikke gardere os imod, men vi gør, hvad vi kan for ikke at tilkalde jer unødvendigt.

Det er vigtigt, at vi altid kan komme i kontakt med jer. Husk derfor at oplyse os om ændringer (kurser – rejser og lign.).Husk at give os besked, hvis I ændrer arbejdsplads eller får nyt telefonnummer.

Vi er klar over, at I kan have travlt på jobbet, når vi ringer til jer i forbindelse med barns sygdom, men vi forventer, at barnet bliver hentet hurtigst muligt – både af hensyn til den syge og de andre børn.

Medicin

Vuggestuen påtager sig ikke ansvaret for at give medicin, med mindre der er tale om lægekonstaterede kroniske lidelser. Medicin skal i disse tilfælde være i original emballage med barnets navn, samt en beskrivelse af præparat og dosering.

Sovevaner  

Børn har individuelle sovevaner. Derfor følger de deres egen rytme her i vuggestuen, og som en hovedregel vækker vi ikke børn af deres søvn.

Hvis barnet er meget knyttet til et bestemt sovedyr anbefaler vi at medbringe dette.

Sut

Børnene medbringer selv deres egne sutter, navn på.

I vuggestuen ligger sutterne ikke fremme. Barnet bruger sut, når det sover ellers kun, hvis der er specielle hensyn at tage, f. eks. sygdom, indkøring og en lille trøster i ny og næ.

Husk……..

Når du afleverer dit barn, er det vigtigt, at du gør barnet opmærksom på, når du går, og at du siger farvel.

Ferier

Før helligdage og ferieperioder sender vi sedler med hjem, hvor man skal skrive, hvornår børnene holder fri.

Husk at jeres barn også har brug for, at have en pause fra vuggestuen. Derfor er det vigtigt, at alle børn i vuggestuen afholder ferie. De børn, som er frameldt til ferie kan ikke modtages i vuggestuen, da personaleressourcer og vikardækning er nøje afstemt efter hvor mange børn, der er i vuggestuen i de forskellige uger.