Værdier

Værdi grundlag  for Sundby Børnehus.
– et trygt sted i Børnehøjde…..

Sundby Børnehus er et sted hvor Børn oplever:

Et rart sted at være med hjemlig hygge og meget ude liv

Plads til forskelligheder og at blive anerkendt og accepteret som det barn man er

Alle er en del af et fællesskab

En stabil, forudsigelig og tryg hverdag, med udfordrende og spændende oplevelser både i huset og på ture ud af huset

Sundby Børnehus er et sted hvor personalet møder børn og voksne:

Smilende, imødekommende og anerkendende

Interesse for den enkelte familie

Tydelige, troværdige og ordentlige

Positive og rummelige

Sundby Børnehus er et sted hvor personalet sikrer det gode samarbejde på følgende måder:

Anerkende hinandens kompetencer og forskelligheder

Undrende tilgang til egen og andres ageren

Stabilitet og robusthed, støtte op og hjælpe hinanden

Lydhøre og udvise gensidig opmærksomhed,- at alle føler sig set og hørt

Åbenhed og ærlighed, – sige til og fra

Ordentlig tone

Med på fis, ballade og masser af HUMOR og glæde