Priser og Åbningstider

Sundby Børnehus er privat institution med plads til 15 vuggestuebørn og 35 børnehavebørn

Ønsker I at jeres barn skal passes i Sundby Børnehus, kan I få udleveret en indmeldelsesblanket hos os, eller printe ud fra hjemmesiden

Priser for 2023:    

Børnehavebarn 2650,- kr. pr. måned

Vuggestuebarn 3350,-kr. pr.måned

Juli måned er betalingsfri

Reglerne for søskenderabat, økonomisk- og social friplads er de samme som i Morsø kommune

I prisen er følgende inkluderet :

Børnehaven: Morgenmad, formiddagsmad, frokost, mælk, frugt og grønt. Eftermiddagsmad medbringes indholdende groft brød og evt. frugt.

Vuggestuen: Fuld forplejning, bleer og barnevogn.

Åbningstider:

Mandag – torsdag: kl. 6.15 – 16.45
Fredag lukkes kl. 15.45

Lukkedage: 

Fredag efter Kr.Himmelfartsdag
Uge 29 og 30
Mellem jul og nytår