Forældresamarbejde

I marts måned afholdes der et fælles forældremøde/generalforsamling, hvor der bla. er valg til forældrebestyrelsen.

I oktober afholdes der forældremøde med forældre til kommende skolebørn, det tilhørende personale og repræsentanter fra Sundby Friskole.

Vuggestuen tilbyder når barnet fylder 2 år en samtale om barnet trivsel og udvikling, ønsker forældrene en samtale inden børnehavestart, gør vi det. Vi har en tæt daglig kontakt med forældrene, så tvivlsspørgsmål/problemer kan blive løst, så snart man støder på dem.

Børnehaven tilbyder en samtale tre måneder efter start. Derefter tilbydes de en samtale midt i børnehaveforløbet.

Skolebørn der starter i SFO 1. april, vil få en samtale i november, hvor der bla. snakkes skoleparathed.

I børnehaven er der selvfølgelig også altid mulighed for at aftale en ekstra samtale.