Faste traditioner og aktiviteter

Fastelavnsfest : Børn og personale slår “Katten af tønden”.

Sommerfest: I juni måned afholdes der fest i Børnehuset for børn, forældre og personale

Bedste/Oldedag: I november afholdes der bedsteforældredag, hvor de ældste viser krybbespil, fælles morgenkaffe, juleværsteder og julehygge.

Forældrekaffe: Ca. fire gange om året inviteres forældrene til morgen- eller eftermiddagskaffe i Børnehuset.

Juleafslutning: I december er der en eftermiddag med forældrekaffe og krybbespil af børnehavebørnene.

Juleskovtur: En søndag tager børn, forældre og personale i skoven sammen med skolen.

Arbejdsdage: Der afholdes to årlige arbejdsdage i børnehuset.