Forældrebestyrelsen

Henriette Hummelmose

Henriette Hummelmose

Aksel og Sigurds mor / Formand

kronborgmors @gmail.com 40637879

Kristian Mortensen

Kristian Mortensen

Johan og Kris´s far Næstformand /Praktisk ansvarlig

lyngvej5@hotmail.com 97741300

Mie Krogsgaard

Mie Krogsgaard

Loui og Lauras mor / Sekretær

Miekrogsgaard@ gmail.com 28291611

Bente Friis Jensen

Bente Friis Jensen

Leder i Børnehuset

bentefriis@ mail-online.dk 20155606

Lone Andreassen

Lone Andreassen

Medarbejder rep.

loneandreassen @familie.tele.dk 27722686

Janni Krog

Janni Krog

Klaes Emil og Peters mor/Kasser

Jannikrog87@gmail.com 21752140

Helene Bovbjerg

Helene Bovbjerg

Lisas mor

helenebovbjerg@gmail.com 22143176

Morten Krog Goul

Morten Krog Goul

Sigmund og Marlins far/1.suppleant

mgoul@pc.dk

Klaus

Klaus

Sigrids far/ 2. Suppleant

Bestyrelsen:

Hvem er vi:

Vi er en forældrevalgt bestyrelse bestående af 5 medlemmer samt 2 suppleanter. Vi vælges for to år ad gangen på en generalforsamling i marts måned. Ud over bestyrelsesmedlemmerne deltager Leder af Børnehuset Bente Friis og som personalerepræsentant Lone Andreassen i bestyrelsesmøderne.

Bestyrelsesarbejde:

Vi holder møde ca. 5 – 6 gange årligt, hvor vi bl.a. orienteres om børnehusets økonomi, børnetallet, personalesituationen og får en statusopdatering på dagligdagen i henholdsvis børnehaven og vuggestuen.

Der udover er der 1 – 2 fællesmøder med skolebestyrelsen.

Vi er med i planlægningen af diverse arrangementer så som forældremøder, arbejdsdage, sommerfest og juletur.

Desuden er vi medansvarlige for at uddelegere praktiske opgaver i Børnehuset, det kan være f.eks. være kagebagning, div. reparationer eller praktisk hjælp ind/ude.

Vores forventninger til jer:

For at Børnehuset skal fungere optimalt, er det en nødvendighed, at I forældre, efter bedste evne, er med til at bakke op om diverse arrangementer og melder jer på banen, når der er brug for jeres hjælp.